Close

Yazılım

İstek ve ihtiyaçlarınız,  sunduğumuz yazılım hizmetlerinin ötesinde mi? Bazen beklentiler de hedefler de özeldir! Peki çözümleri neden özel olmasın?

Kurumsal imajı korumak, çalışanlar arası bilgi paylaşımı sağlamak ya da müşterilere daha kolay ulaşmak gibi ortak amaçların haricinde her şirketin kendine özgü ihtiyaçları bulunmaktadır. Simternet, tüm bunları dikkate alarak ihtiyaca özel çözümler geliştirme konusunda deneyimli bir ekibe sahiptir.

Kurumsal yapınızın gerektirdiği mimariyi ve iş akışlarını tanımlayarak, ihtiyaç duyduğunuz sistem ve uygulamaları işletmenize değer yaratacak biçimde geliştirir. .NET başta olmak üzere değişik platformlarda uygulama geliştirme ve farklı sistemlerdeki uygulamaların entegrasyonu ile ilgili her tür talep ve ihtiyaca yönelik uçtan uca çözüm sunar.

Bilgi teknolojilerini uygulanabilir kılmayı, farklı becerileri bir araya getirerek kesintisiz iş sistemleri sunmayı ve beklentilerinizi en üst düzeyde karşılamayı amaçlar.

Uçtan uca eksiksiz çözüm

Özel yazılım hizmetlerinin başarısındaki ana nokta, işin başlangıcında müşteriye özel istek, beklenti ve hedeflerinin net bir şekilde belirlenmesidir. Taleplerinize uygun yazılım projelerinde tasarımdan, destek sürecine kadar her aşamada ihtiyaçlarınıza uçtan uçta çözüm üretir. Analiz aşamasından sonra projelerinizin kavramsal ve görsel tasarımları, Tasarım Ekibi tarafından yapılır. Uygulama ve arayüz tasarımları taslaklar halinde sunulur. Geliştirilecek uygulamanın her bir arayüzü, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda oluşturulur. Projenin sağlayacağı faydalar, başlangıç aşamasında belirlenir. Profesyonel bir anlayışla gerçekleştirilen uygulama geliştirme aşamalarımızı, projenizin başından sonuna dek izlemeniz mümkündür.

Yazılım Geliştirme Süreçlerimiz

Yazılım geliştirme süreçlerimiz için Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme Metodolojisini kullanmaktayız. Sürecimiz, projenin tamamını küçük iş paketlerine dönüştürerek analiz sürecinde elde edilen verilere dayanan tasarımların prototip testleri ile başlar. Her iş döngüsü sonunda elde edilen geri bildirimlere göre tekrarlar devam eder. Bu döngü ideal yazılım parçacıklarına ulaşılınca son bulur.

Her yazılım paketi için aşağıdaki sıra ile iş süreci izlenerek ihtiyacınıza en uygun çözüm için çalışmalar gerçekleştirilmiş olur:

Analiz ve Projelendirme
Gereken çalışmalar için sisteminizin, işinizin, isteklerinizin analiz edilmesi ve bu konudaki dokümanların oluşturulması sürecidir. Yapılacak çalışmanın tüm detayları ile projelendirilmesinin ardından iş geliştirme süreci başlar.

Geliştirme
Analiz ve projelendirme sürecinde tüm detayları belirlenmiş olan çalışmanın database ve kodlama yapısı için en uygun mimari dizayn yapılarak en uygun ve esnek yapı oluşturulur.

Test
Örnek uygulama için hazırlanan kodlarla proje detaylarının karşılaştırmalı bir şekilde test edilerek tüm verileri ile raporlandığı süreçtir. Test verileri sonucunda işin durumu gözden geçirilir ve en iyi sonuç elde edilinceye kadar devam eder.

Kurulum
Tüm testlerden olumlu sonuç alan uygulama, en son güvenlik testleri ve güvenlik uygulaması entegrasyonu ile uygulamaya hazır hale getirilir. Hazır olan çalışma kurulum yapılmak üzere müşteriye entegre edecek sistem yönetimi teslim edilir.

Yazılım Geliştirme Hizmetleri .NET başta olmak üzere değişik platformlarda uygulama geliştirme ve farklı sistemlerdeki uygulamaların entegrasyonu ile ilgili her tür talep ve ihtiyaca yönelik uçtan uca çözüm sunar.