Close

Toplam Kalite Yönetimi

20 Temmuz 2017

Son yıllarda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kavramına karşı belirgin bir ilgi gözlenmektedir.  Dünyada TKY’nin kamu ve özel sektördeki başarılı ...

İç Kontrol Eylem Planı

20 Temmuz 2017

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı hazırlama İç Kontrol Sistemi Oluşturma ile ilgili , “kamu kurumunun mevcut iç kontrol sistemini Kamu İç ...

Re-Organizasyon

20 Temmuz 2017

Yeniden yapılanma projeleri kapsamında, organizasyonel olarak kurumun mevcut durumda ne aşamada olduğunun ve problemlerinin belirlenmesinin (Mevcut Durum Analizi / ...

Analitik Bütçe

20 Temmuz 2017

Kamu harcama reformu kapsamında hazırlanan 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali ...

Performans Programı

20 Temmuz 2017

Performans Esaslı Bütçe ve Performans Programı Hazırlama ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre farklı konu başlıklarını ...

Stratejik Plan

20 Temmuz 2017

5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre farklı konu ...