Close

Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz

Anlayarak Hızlı ve Etkin Okuma Teknikleri Eğitimi
Beyin Dili Programlama (NLP) Eğitimi
Bilgi Yönetimi Eğitimi
Cesaret Yönetimi Eğitimi
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Eğitimi
Çevik Kurum Eğitimi
Duygusal Zekâ Eğitimi
Eğiticilerin Eğitimi
Ekip Başarısında Kişilerarası İlişkiler ve Profesyonel Davranış Eğitimi
Endüstriyel Davranış Eğitimi
Entellektüel Sermaye Eğitimi
Etkili Ekip Çalışması Eğitimi
İletişim Becerileri Eğitimi
İmaj Yönetimi ve Beden Dili Eğitimi
Etkili İletişimde Dinleme Dinletme Eğitimi
Etkili İletişimin ve Türkçenin Doğru Kullanımı Eğitimi
Fark Yaratma Eğitimi
Farklılıkların Yönetimi Eğitimi
Güç Etki Yetki Yönetimi Eğitimi
Profesyonel Yaşamda Algılanma Yönetimi ve Yüksek Motivasyon Eğitimi
İnisiyatif Yönetimi Eğitimi
İnovasyon Teknikleri (Faydalı Yenilikçilik) Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
İşletme Körlüğü Eğitimi
Kamuda Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Eğitimi
Kariyer Yönetimi Eğitimi
Kişisel ve Kurumsal Rotalama Eğitimi
Kriz Yönetimi Eğitimi
Kuantum Liderlik Eğitimi
Liderlik/Yöneticilik Eğitimi
Motivasyon Teknikleri ve Farkındalık Eğitimi
Müzakere Teknikleri Eğitimi
Müzakerelerde Bilinçdışı Aktarımlara (Hipnotik Fenomenlere) Karşı Duruş Eğitimi
Örgütsel Zekâ ve Ölçülmesi Eğitimi
İnsan Kaynaklarında Performans Değerlendirme Yöntemleri Eğitimi
Performans Denetimi Eğitimi
Performans Yönetimi Eğitimi
Planlama ile Yönetim Teknikleri (Hoshin Planlaması ve 7 Yönetim Aracı) Eğitimi
Poka-Yoke (Kusur Önleme) Eğitimi
Problem Çözümünde Teoriler ve Sistem Dinamikleri Yaklaşımı Eğitimi
Profesyonel Yöneticilik Eğitimi
Risk Yönetimi Eğitimi
Stratejik Planlama ve SWOT Analizi Eğitimi
Stratejik Yönetim Eğitimi
Stres ve Bireysel Performans İlişkisi Eğitimi
Stres Yönetimi Eğitimi
Süreç Yönetimi Eğitimi
Toplantı Yönetimi Eğitimi (İngilizce ve Uygulamalı)
Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güç Kavramı ve Teknolojik Güç Eğitimi
Uygulamalı Çatışma Yönetimi Eğitimi
Üretim Yönetimi Eğitimi
Üst Yönetim Ekibi ve Performans İlişkisi Eğitimi
Verimlilik Artırma Teknikleri Eğitimi
Yaratıcı Düşünce, Sorun Çözme ve Karar Verme Teknikleri Eğitimi
Değişim ve İnovasyon Eğitimi
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Yönetimde Verimliliğin Artırılmasında Koçluk Eğitimi
Yöneylem Araştırmaları Eğitimi
Zaman ve Toplantı Yönetimi Eğitimi
İletişim Becerilerinin Etkili Kullanımı Eğitimi
Eğitim Yönetimi Eğitimi
Anket Tasarımı Eğitimi
Anket Analiz Teknikleri Eğitimi
Karar Destek Sistemleri Eğitimi
Kurumsal Destek Planlaması Eğitimi
İş Yerinde Mobbing Eğitimi
Kurum İçi İletişim Eğitimi
Pozitif Psikoterapinin Denge Modeli İle İş Yaşamında Kalite Eğitimi
Diplomasi Teorileri ve Uygulaması Eğitimi
İş Ortamında İletişim ve Motivasyon Eğitimi
İş Ahlakı Eğitimi
İnsan Kaynaklarında Mülakat Teknikleri Eğitimi
Örgütsel Çatışma ve Stres Yönetimi Eğitimi
Motivasyon ve Ödül Yönetimi Eğitimi