Close

İmar ve Şehircilik Eğitimlerimiz

MALİ FAALİYETLER EĞİTİMLERİ LİSTESİ Değişen Mali Mevzuata Uyum Eğitimi Döner Sermaye Eğitimi Fiyat ve Maliyet Analizi Eğitimi Gerçekleştirme Görevlisi (Tahakkuk Memuru) Eğitimi Kalite(sizlik) Maliyetleri Eğitimi Maliyet Analizi Eğitimi Mühendislik Ekonomisi Eğitimi Para Yönetimi/Finansal Piyasalar Eğitimi Planlama Programlama ve Bütçeleme Sistemi Eğitimi

Proje Ömür Boyu Maliyet Analizi Eğitimi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Eğitimi Devlet Muhasebesi Eğitimi Yaklaşık Maliyetin Tespiti Eğitimi Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanılması, Kamu Zararı Takip ve Tahsil Faaliyetleri Eğitimi Bütçeleme Sistemi Eğitimi 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Eğitimi ÇEVRE EĞİTİMLERİ LİSTESİ B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Eğitimi

B-2 Ulaşım Sektörü Gürültü Haritalama Eğitimi C-2 Çevre Eylem Planlarının Hazırlanması Eğitimi

İNŞAAT UYGULAMALARI EĞİTİMLERİ LİSTESİ İnşaat Projesi ve Yapı Denetimi Eğitimi İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Konularında Sayıştay Denetlemeleri Eğitimi Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi Teknik Bilirkişilik Eğitimi

Taşınmaz Yönetimi ve Değerlendirmesi Eğitimi

İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ İhale Mevzuatı Ortak hükümler Hizmet Alım ihalelleri ve Hizmet Kabul işleri Eğitimi Mal Alım ihalelleri Eğitimi ve Mal kabul işlemleri Eğitimi Yapım İşleri ve Yapım İşleri Kabul Eğitimi Doğrudan temin İhaleleleri Eğitimi