Content

Renk Seç

PROJE DANIŞMANLIĞI


Kalkınma Ajansları
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere 5449 sayılı Kanun ile kuruluşları gerçekleştirilen Kalkınma Ajansları;
  •  KOBİ’ler,
  •  Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),
  •  Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
  •  Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler,
  •  Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumlarına,
Gerçekleştirecekleri projeler için belirli oranlarda hibe olarak finansal destek sağlamaktadır.
EGA Danışmanlık, tüm kamu ve özel kuruluşların kalkınma ajanslarına sunacakları projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında uzman proje ekibi ile yatırımcılara gereken desteği sağlamaktadır.
Ajansın Adı Kapsadığı İller Telefon Web Sitesi
Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Bingöl, Elazığ, Tunceli 0422 2128798 www.fka.org.tr
İzmir Kalkınma Ajansı İzmir 0232 4898181 www.izka.org.tr
Çukurova Kalkınma Ajansı Adana , Mersin 0322 3630039 www.cka.org.tr
İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul 0212 4555933 www.iska.org.tr
Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman, Konya 0332 2363290 www.mevka.org.tr
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 0362 4312400 www.oka.org.tr
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bayburt, Erzincan, Erzurum 0442 235 6111 www.kudaka.org.tr
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bitlis, Hakkari, Muş, Van 0432 215 6555 www.daka.org.tr
İpekYolu Kalkınma Ajansı Adıyaman, Gaziantep, Kilis 0342 231 0701 www.ika.org.tr
Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır, Şanlıurfa 0412 2371216 www.karacadag.org.tr
Dicle Kalkınma Ajansı Batman, Mardin, Şırnak, Siirt 0482 2121107 www.dika.org.tr
Trakya Kalkınma Ajansı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 0282 2633737 www.trakyaka.org.tr
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir, Çanakkale 0266 2445244 www.gmka.org.tr
Güney Ege Kalkınma Ajansı Aydın, Muğla 0258 3718844 www.geka.org.tr
Zafer Kalkınma Ajansı Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak 0274 2717761 www.zafer.org.tr
BEBKA Kalkınma Ajansı Bursa, Eskişehir, Bilecik 0224 2111327 www.bebka.org.tr
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova 0262 3320144 www.marka.org.tr
Ankara Kalkınma Ajansı Ankara 0312 3066792 www.ankara.org.tr
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya, Burdur, Isparta 0246 2243737 www.baka.org.tr
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay, K.Maraş, Osmaniye 0326 2251415 www.dogaka.org.tr
Ahiler Kalkınma Ajansı Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir 0384 2143666 www.ahi-ka.org.tr
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri, Sivas, Yozgat 0352 3526726 www.oran.org.tr
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın, Karabük, Zonguldak 0372 2577470 www.bakka.org.tr
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı, Kastamonu, Sinop 0366 2121864 www.kuzka.org.tr
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 0462 229 3417 www.doka.org.tr
Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars 0474 212 5200 www.serka.org.tr